Hỏi xoáy đáp nhanh: đố vui IQ

Star Rating 20.0%

Votes

1

Version v3

Content Rating 4+

Hỏi xoáy đáp nhanh: đố vui IQ

Tri Dinh

Games, Trivia, Puzzle, Entertainment

IOS
GBP 0.00


Download Hỏi xoáy đáp nhanh: đố vui IQ on the AppstoreLà game tổng hợp những câu hỏi hại não trong các chương trình hỏi đáp hài, khiên bạn bối rối trước câu hỏi và bất ngờ với câu trả lời. Khiến bạn phải bật cười, thư giãn sau những giờ làm mệt nhọc.

Là ứng dụng tổng hợp từ các chương trình:

- Là các câu hỏi mang tính chất hài hước, bạn phải thật sự tỉnh táo trong việc chọn câu trả lời. Câu trả lời có thể bạn sẽ không ngờ và bật cười.

- Là những câu hỏi kiến thức cơ bản và nâng cao chính thống, giúp bạn ôn lại những kiến thức mà có thể bạn đã vô tình quên

- Là những câu hỏi về chủ đề nhìn hình đoán chữ, thành ngữ qua những tấm hình hài hước, bạn phải dựa vào nội dung tấm hình để tìm ra từ được ẩn dấu.

- Thêm tính năng mini game là những game truyền thống trên PC: game rắn săn mồi kiểu mới, game di chuyển khối gỗ tới đích.

- Cập nhật những câu danh ngôn song ngữ(tiếng Anh - tiếng Việt) lời hay ý đẹp để chúng ta cùng suy ngẫm và thấy rằng cuộc sống luôn tươi đẹp, chúng ta luôn cố gắng để vươn lên.

Chúc các bạn thư giãn.Release notes

- Add more mini game
- Fix minor bug


Hỏi xoáy đáp nhanh: đố vui IQ screenshot oneHỏi xoáy đáp nhanh: đố vui IQ screenshot twoHỏi xoáy đáp nhanh: đố vui IQ screenshot threeHỏi xoáy đáp nhanh: đố vui IQ screenshot four


The Developer Tri Dinh also wrote the apps listed below, click the icon to visit the pages.


Escape trap: Game advanture
Escape trap: Game advanture

GBP : Free

- This game no tutorial, no tip to pass level, you must escape from traps by yourself to pass each level.
- Jump high and try to avoid spikes, trap everywhere event if you think it can't be there.
- Be patient and remember that each level has only one way to pass. Don't break your phone if you can't pass each trap.

Can you escape the Traps?...
Knife Poly: Shooting Game
Knife Poly: Shooting Game

GBP : Free

Throw the knives hit the edge of polygon to fill full them. Be careful to not hit the edge filled.

GAME FEATURES:
- Simple tap on the screen to hit the target
- More than 200 level with a cool shape 3d design.
- Awesome graphics, nice music and color background.
- Don't hit the same side polygon.
- Kill boss with complex polygon shape.

Highlights:
- EASY to play, only touch on screen to hit target.
- FUN to solve complex edge polygon.
- ENJOY awesome music.
- FREE to play with hundreds level.
- SHARE your level with friends on Facebook, Instagram etc.


Can you beat all the bosses?...
Escape trap: Island adventure
Escape trap: Island adventure

GBP : Free

- This game no tutorial, no tip to pass level, you must escape from traps by yourself to pass in each islands.

- Be patient and remember that each level has only one way to pass. Jump & Run and Think how to avoid spikes, keep in your mind that trap everywhere event if you think it can't be there.

FEATURES
- Single player, 2D platform with a lot of level.
- Nice platform backgrounds and music.
- More levels and content coming in updates.
- Very easy to play but very hard to finish level.
- Full support for game controllers
- 4 different type island: island, deserts, volcano, ice.

Don't break your phone if you can't pass each trap.

This game make by Unity engine and use some assert free from Unity store.

Can you escape the Traps? Good luck and have fun....
Hỏi xoáy đáp nhanh: đố vui IQ
Hỏi xoáy đáp nhanh: đố vui IQ

GBP : Free

Là game tổng hợp những câu hỏi hại não trong các chương trình hỏi đáp hài, khiên bạn bối rối trước câu hỏi và bất ngờ với câu trả lời. Khiến bạn phải bật cười, thư giãn sau những giờ làm mệt nhọc.

Là ứng dụng tổng hợp từ các chương trình:

- Là các câu hỏi mang tính chất hài hước, bạn phải thật sự tỉnh táo trong việc chọn câu trả lời. Câu trả lời có thể bạn sẽ không ngờ và bật cười.

- Là những câu hỏi kiến thức cơ bản và nâng cao chính thống, giúp bạn ôn lại những kiến thức mà có thể bạn đã vô tình quên

- Là những câu hỏi về chủ đề nhìn hình đoán chữ, thành ngữ qua những tấm hình hài hước, bạn phải dựa vào nội dung tấm hình để tìm ra từ được ẩn dấu.

- Thêm tính năng mini game là những game truyền thống trên PC: game rắn săn mồi kiểu mới, game di chuyển khối gỗ tới đích.

- Cập nhật những câu danh ngôn song ngữ(tiếng Anh - tiếng Việt) lời hay ý đẹp để chúng ta cùng suy ngẫm và thấy rằng cuộc sống luôn tươi đẹp, chúng ta luôn cố gắng để vươn lên.

Chúc các bạn thư giãn....© 2016 - 2020 apps-trader.com · All Rights Reserved.
Authorised iTunes affilate, all apps are downloaded from iTunes, all copyrights and trademarks remain the property of the original owners, E & O Accepted