Mevlana Takvimi Namaz Vakti

Star Rating 100.0%

Votes

1

Version 1.14

Content Rating 4+

Mevlana Takvimi Namaz Vakti

MISVAK NESRIYAT TICARET VE SANAYI LIMITED SIRKETI

Lifestyle, Books

IOS
GBP 0.00


Download Mevlana Takvimi Namaz Vakti on the AppstoreUygulama özellikleri,

• Namaz vakitleri
• Bir sonraki vakte kalan süre
• Wigdets'te gösterim
• Günlük takvim yazısı ve paylaşım imkanı
• Dinî günler
• Yakın camiler ve navigasyona yönlendirme
• Takvim yaprağı bildirimi
• Namaz vakitlerinde bildirim
• Namaz vaktinden önce bildirim
• Her vakit için ayrı ayarlar
• Uyarı tonları, alarm, ezan sesleri

Türkiye illerine ait namaz vakitleri ve hicri takvim Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınmıştır.

Mevlâna Takvimi; Ehl-i Sünnet İnancı’nın ana esâsları, fı­kıh, siyer, sahâbe hayatı gibi her müslümanın bilmesi gere­ken temel İslâmî konuları içeren yazılardan oluşmaktadır.

Mevlâna Takvimi bu temel konuların belli bir mantık silsi­lesi içersinde takvime paylaştırılması, bunun yıllar boyu biri­kimli olarak devam ettirilmesi sonucu oluşan ve yazılarında kaynak belirtilen güvenilir bir eserdir.

Bu sayede Mevlâna Takvimi’ni devamlı takip eden okuyu­cunun onlarca muteber kitabın özünü kavraması hedeflen­mektedir.

İslâm’ın her zaman olduğu gibi günümüzde de bütün saf­lığıyla yaşanabileceğini, bir asra yakın süren ömürleri boyun­ca sünnet-i seniyyeden zerre kadar ayrılmayarak isbatlayan Hz. Mahmûd Sâmî Ramazanoğlu (k.s.)’a ve onun yetiştirip “ihvâna kılavuz” olarak tayin ettiği mânevi görevlisi; bütün ömrü boyunca Cenâb-ı Hakk’ın “İçinizde iyiliği emredip kö­tülükten sakındıran bir cemaat bulunsun.” emri gereğince büyük küçük demeden her türlü irşâd faaliyetinde bulunan ve bu takvimin yayınlanmasını temin eden Muhterem Ömer Öztürk’e teşekkürü bir borç biliriz.Release notes

Açılıştaki il ismi ile ilgili düzeltme yapıldı.


Mevlana Takvimi Namaz Vakti screenshot oneMevlana Takvimi Namaz Vakti screenshot twoMevlana Takvimi Namaz Vakti screenshot threeMevlana Takvimi Namaz Vakti screenshot four


© 2016 - 2020 apps-trader.com · All Rights Reserved.
Authorised iTunes affilate, all apps are downloaded from iTunes, all copyrights and trademarks remain the property of the original owners, E & O Accepted