Y học - Thuốc A-Z

Star Rating 0.0%

Votes

1

Version 1.0

Content Rating 4+

Y học - Thuốc A-Z

Ban Nguyen Ngoc

Medical, Education

IOS
GBP 0.00


Download Y học - Thuốc A-Z on the AppstoreApp cung cấp nội dung phong phú và đa dạng với nội dung về khoảng 400 loại thuốc.

* Hãy luôn luôn tìm kiếm sự tư vấn của bác sĩ có trình độ với bất kỳ câu hỏi mà bạn có thể có liên quan đến một vấn đề y tế. Không bao giờ bỏ qua những lời khuyên chuyên môn y tế hoặc chậm trễ trong việc tìm kiếm nó vì cái gì đó mà bạn đã đọc trong app! Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể có một vấn đề y tế khẩn cấp, hãy gặp bác sỹ ngay lập tức.
Y học - Thuốc A-Z screenshot oneY học - Thuốc A-Z screenshot twoY học - Thuốc A-Z screenshot threeY học - Thuốc A-Z screenshot four


© 2016 - 2020 apps-trader.com · All Rights Reserved.
Authorised iTunes affilate, all apps are downloaded from iTunes, all copyrights and trademarks remain the property of the original owners, E & O Accepted