Từ Điển Việt Nhật (Vietnamese Japanese Dictionary)

Star Rating 0.0%

Votes

1

Version 1.0.0

Content Rating 4+

Từ Điển Việt Nhật (Vietnamese Japanese Dictionary)

Le Tuan

Education, Books

IOS
GBP 0.00


Download Từ Điển Việt Nhật (Vietnamese Japanese Dictionary) on the AppstoreTừ Điển Việt Nhật phát âm chuẩn, sử dụng OFFLINE, không cần kết nối internet.
Ngoài chức năng tra từ, phần mềm còn bao gồm câu ví dụ đi kèm và hình ảnh minh hoạ trực quan.

Phần mềm bao gồm những chức năng chính sau:

- Từ điển Việt Nhậtt có phiên âm và phát âm chuẩn.

- Tra từ Việt Nhật hơn 200.000 từ dịch chuẩn.

- Câu ví dụ đi kèm mỗi từ cần tra.

- Có hình ảnh tương ứng với các từ cần tra.

- Lưu lịch sử tra từ theo số lần tra, thời gian tra.
Từ Điển Việt Nhật (Vietnamese Japanese Dictionary) screenshot oneTừ Điển Việt Nhật (Vietnamese Japanese Dictionary) screenshot twoTừ Điển Việt Nhật (Vietnamese Japanese Dictionary) screenshot threeTừ Điển Việt Nhật (Vietnamese Japanese Dictionary) screenshot four


The Developer Le Tuan also wrote the apps listed below, click the icon to visit the pages.


Từ Điển Việt Nhật (Vietnamese Japanese Dictionary)
Từ Điển Việt Nhật (Vietnamese Japanese Dictionary)

GBP : Free

Từ Điển Việt Nhật phát âm chuẩn, sử dụng OFFLINE, không cần kết nối internet.
Ngoài chức năng tra từ, phần mềm còn bao gồm câu ví dụ đi kèm và hình ảnh minh hoạ trực quan.

Phần mềm bao gồm những chức năng chính sau:

- Từ điển Việt Nhậtt có phiên âm và phát âm chuẩn.

- Tra từ Việt Nhật hơn 200.000 từ dịch chuẩn.

- Câu ví dụ đi kèm mỗi từ cần tra.

- Có hình ảnh tương ứng với các từ cần tra.

- Lưu lịch sử tra từ theo số lần tra, thời gian tra....
Англо русский словарь (English Russian Dictionary)
Англо русский словарь (English Russian Dictionary)

GBP : Free

The #1 Free English Russian Dictionary for iPhone, iPad - Offline Dictionary with Sentences - Offline Audio Pronunciation - Universal Application...© 2016 - 2020 apps-trader.com · All Rights Reserved.
Authorised iTunes affilate, all apps are downloaded from iTunes, all copyrights and trademarks remain the property of the original owners, E & O Accepted