Ofcom

Star Rating 53.3%

Votes

27

Version 1.76

Content Rating 4+

Ofcom

Ofcom

Utilities

IOS
GBP 0.00


Download Ofcom on the AppstoreOfcom, the UK communications regulator, has launched an app which shows the broadband and mobile coverage availability for your address. It will also show the predicted speeds available for broadband.

The app can also test your connections and suggest tips for improving your speed. The checker quickly runs a series of tests and measurements from your smartphone or tablet to tell you how well your mobile or broadband connection is performing.

Poor Wi-Fi can have a big impact on performance and might mean you’re not getting the best out of your home broadband connection. The app will identify if there is a major drop in performance between your broadband connection and your home Wi-Fi network. It will give tips to help you fix any problems.

To get a complete view, we recommend running tests in different places, at different times, and on different devices.

Feedback can be provided to us via the feedback option in the app’s setting menu.

By downloading this app, you are accepting Ofcom’s terms and conditions for use which are available here: https://www.ofcom.org.uk/checker-app/terms-and-conditions

Cymraeg:

Mae Ofcom, rheoleiddiwr cyfathrebiadau’r DU, wedi lansio ap sy’n dangos argaeledd y ddarpariaeth symudol a band eang ar gyfer eich cyfeiriad chi. Bydd hefyd yn dangos y cyflymder disgwyliedig sydd ar gael ar gyfer band eang.

Mae’r ap hefyd yn gallu profi eich cysylltiadau ac mae’n rhoi awgrymiadau i wella eich cyflymder. Mae’r gwiriwr yn rhedeg cyfres o brofion a mesuriadau’n gyflym o’ch ffôn clyfar neu’ch tabled i roi gwybod i chi sut mae eich cysylltiad symudol neu fand eang yn perfformio.

Mae Wi-Fi gwael yn gallu cael effaith fawr ar berfformiad ac efallai ei fod yn golygu nad ydych chi’n cael y gorau o’ch cysylltiad band eang yn y cartref. Bydd yr ap yn nodi os oes gostyngiad mawr mewn perfformiad rhwng eich cysylltiad band eang a’ch rhwydwaith Wi-Fi yn y cartref. Bydd yn rhoi awgrymiadau i chi er mwyn eich helpu i drwsio unrhyw broblemau.

I gael golwg gyflawn, mae’n syniad da rhedeg y prawf mewn lleoliadau gwahanol, ar adegau gwahanol ac ar ddyfeisiau gwahanol.

Mae modd cyflwyno adborth i ni drwy’r dewis adborth yn newislen gosodiadau’r ap.

Drwy lwytho’r ap hwn i lawr rydych chi’n derbyn telerau ac amodau Ofcom ar gyfer ei ddefnyddio, sydd ar gael yma: https://www.ofcom.org.uk/checker-app/terms-and-conditionsRelease notes

Simplified user interface for mobile coverage, toggle switch for 4G services, combined data layer showing outdoor 4G enhanced data rates, improved data thresholds for indoor reception, graduated map coverage for indoor voice calls. Mobile coverage and fixed internet data update.

Rhyngwyneb defnyddiwr symlach ar gyfer darpariaeth symudol, switsh toglo ar gyfer gwasanaethau 4G, haenen o ddata cyfun sy’n dangos cyfraddau data uwch 4G yn yr awyr agored, trothwyon data gwell ar gyfer derbyniad dan do, map darpariaeth graddedig ar gyfer galwadau llais dan do. Diweddariad o ran data rhyngrwyd sefydlog a darpariaeth symudol.


Ofcom screenshot oneOfcom screenshot twoOfcom screenshot threeOfcom screenshot four


© 2016 - 2020 apps-trader.com · All Rights Reserved.
Authorised iTunes affilate, all apps are downloaded from iTunes, all copyrights and trademarks remain the property of the original owners, E & O Accepted