Renovatørhåndboka

Star Rating 0.0%

Votes

1

Version 2.0.0

Content Rating 4+

Renovatørhåndboka

Orel AS

Reference, Utilities

IOS
GBP 0.00


Download Renovatørhåndboka on the AppstoreRenovatørhåndboken skal være et arbeidsverktøy for alle renovatører i Norsk Gjenvinning Renovasjon AS, og omhandle alt som har med arbeidsrutiner, arbeidsutstyr og HMS forhold i selskapet.Release notes

- Added support for iPhone X and iOS 11
- Added support for attaching image to report deviation


Renovatørhåndboka screenshot oneRenovatørhåndboka screenshot twoRenovatørhåndboka screenshot threeRenovatørhåndboka screenshot four


© 2016 - 2020 apps-trader.com · All Rights Reserved.
Authorised iTunes affilate, all apps are downloaded from iTunes, all copyrights and trademarks remain the property of the original owners, E & O Accepted