Blizu - zábavné seznamování

Star Rating 0.0%

Votes

1

Version 1.11

Content Rating 17+

Blizu - zábavné seznamování

Simply App s.r.o.

Social Networking, Entertainment

IOS
GBP 0.00


Download Blizu - zábavné seznamování on the Appstore(CZ)
BLIZU - zábavné seznamování ve skutečném světě. Tato moderní aplikace ti pomůže překonat zábrany při oslovení lidí, které potkáváš nebo vidíš kolem sebe. Na rozdíl od ostatních aplikací můžeš vizuálně identifikovat protějšek, jelikož se vyskytuje v tvém okolí.

Fungování ve 3 krocích:

1. SPUSTÍŠ BLUETOOTH RADAR
Pomocí radaru vyhledáš osoby vyskytující se v tvém okolí do 50 metrů. Můžeš také nechat aplikaci sbírat kontakty na osoby, které potkáš během dne.

2. VYBEREŠ OSOBU
Aplikace ti zobrazuje pouze ty osoby, které odpovídají vašim vzájemným kritériím. Díky tomu, že se vyskytují v dohledové vzdálenosti a mají zájem o seznámení, odpadá spousta úskalí z běžného seznamování.

3. OSLOVÍŠ JI
Pokud tě někdo zaujme, virtuálně na něj mrkneš nebo on může mrknout na tebe. Pokud je mrknutí opětováno, můžete si začít psát. Pak odpadnou nejčastější obavy ze setkání tváří v tvář.

(EN)
BLIZU - fun dating in the real world. This advanced application helps you to overcome barriers when addressing people you are seeing around or meeting on the way. Unlike other applications you can visually identify the counterparts, because they occur in your near vicinity.

How it works in 3 steps:
1. TURN ON BLUETOOTH RADAR
Use radar to find out persons appearing in your near vicinity up to 50 meters. You can also leave your application standby and it will collect contacts of matching people with whom you crossed your path during the day.
2. SELECT THE PERSON
Application will display only those people that match your mutual criteria. Thanks to the fact that they occur in sight distance and are interested in dating, lots of pitfalls of conventional dating are eliminated.
3. ADDRESS THE PERSON
If you find someone interesting, send virtual wink thru the app. Eventually someone may wink at you. If the wink is reciprocated, you can start chatting. Then the most common fears of face to face meeting disappear.

Application uses GPS running in the background that can dramatically decrease battery life.Release notes

Bug fixes and performance improvements


Blizu - zábavné seznamování screenshot oneBlizu - zábavné seznamování screenshot twoBlizu - zábavné seznamování screenshot threeBlizu - zábavné seznamování screenshot four


© 2016 - 2020 apps-trader.com · All Rights Reserved.
Authorised iTunes affilate, all apps are downloaded from iTunes, all copyrights and trademarks remain the property of the original owners, E & O Accepted