Eng Slo, Slo Eng dictionary

Star Rating 0.0%

Votes

1

Version 2.4

Content Rating 4+

Eng Slo, Slo Eng dictionary

Bi-Tim d.o.o.

Travel, Books

IOS
AUD 5.99


Download Eng Slo, Slo Eng dictionary on the AppstoreThe Portos English Slovene and Slovene English dictionaries enable a very efficient and user friendly way for translating words between the two languages.

Main features:
#1 – This Portos edition includes two extensive dictionaries: English to Slovene (99.000 words), Slovene to English (91.000 words)
#2 - search active during typing
#3 -wildcard search possibility (? is any character, * any number of characters)
#4 -Last searched words accessible for later usage
#5 - reverse dictionary and phrasebook button
#6 – scrolling up and down through selected dictionary
#7 – works completely offline
#8 - includes most useful english-slovenian phrases
#9 - native speaker audio for all phrases (Slovene and English)
#10 - offline PDF brochures for some phrases sections
#11 - online connection possible to official slovenian tourist web page

--------

Angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar Portos omogoča učinovit in uporabniku prijazen način za iskanje angleških besed iz slovenskega jezika in obratno.

Glavne funkcionalnosti:
#1 – Ta izdaja slovarja Portos obsega dva obsežna slovarja: angleško-slovenski (99.000 besed), slovensko-angleški (91.000 besed)
#2 – iskanje je aktivno sproti med tipkanjem iskane beside
#3 – iskanje besed s poljubnimi znaki (? Je katerikoli znak, * je eden ali več poljubnih znakov)
#4 – nazadnje najdene beside na voljo za kasnejšo uporabo
#5 – gumb za hitro spremembo slovarja v obratnega
#6 – premikanje navzgor in navzdol po izbranem slovarju s pomočjo kurzorja
#7 – deluje povsem brez spletne povezave
#8 - vključuje uporabne slovensko-angleške fraze
#9 - dodani zvočni posnetki slovenskih in angleških govorcev jezika v frazah
#10 - lokalno dostopne PDF brošure
#11 - možnost direktne povezave na spletno stran www.slovenia.infoRelease Notes

iOS11 support


Eng Slo, Slo Eng dictionary screenshot oneEng Slo, Slo Eng dictionary screenshot twoEng Slo, Slo Eng dictionary screenshot threeEng Slo, Slo Eng dictionary screenshot four


© 2016 - 2020 apps-trader.com · All Rights Reserved.
Authorised iTunes affilate, all apps are downloaded from iTunes, all copyrights and trademarks remain the property of the original owners, E & O Accepted